Project Description

งานฟื้นฟูบูรณะบ้านเก่าอันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของคหบดีอดีตเจ้าของตลาดบริบูรณ์ ของมูลนิธินิยม ปัทมเสวีที่ปัจจุบันพัฒนาเป็นหอศิลปะการแสดงนครลำปาง อีกส่วนหนึ่งของพื้นที่การเรียนรู้ของเมือง

สภาพอันทรุดโทรมก่อนการบูรณะสภาพอันสวยงาม ย้อนสู่คืนวันอันรุ่งเรืองภายหลังการบูรณะ

รวมภาพก่อนการบูรณะ

รวมภาพหลังการบูรณะ

บ้านบริบูรณ์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2458 สันนิษฐานว่าใช้ช่างชุดเดียวกันกับอาคารเยียนซีไท้ลีกีซึ่งสร้างในปี พ.ศ.2456 ดูได้จากลายซุ้มโค้งประตูที่คล้ายคลึงกัน บ้านบริบูรณ์ ลักษณะอาคารแต่เดิมเป็นอาคารพักอาศัยและสำนักงาน ค.ส.ล.2 ชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องหางว่าว เป็นงานสถาปัตยกรรมรูปแบบผสม ยุโรป-พม่า-ล้านนา ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายและหน้าต่างระเบียงหน้าบ้าน รูปแบบเหมือนอาคารฟองหลี

เจ้าของ คือ คหบดีใหญ่ชาวพม่า ชื่อหม่องยี บริบูรณ์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นนายใหญ่ บริบูรณ์ เขาเดินทางเข้ามาทำไม้กับชาวอังกฤษในประเทศไทย จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นเฮดแมน (headman) ของหลุยส์ ที.เลียวโนเวนส์ อีกทั้งยังเป็นผู้มีอิทธิพลมีฐานะทางสังคมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในลำปาง เป็นพ่อค้าไม้ที่มีทั้งช้าง ม้า วัว ควาย เป็นจำนวนมากจึงได้รับหน้าที่เป็นกัมปะโดหรือพ่อค้าคนกลางระหว่างธนาคารกับผู้กู้ของแบงก์สยามกัมมาจลในสมัยที่ ม.ร.ว ศึกฤทธิ์ ปราโมช มาเป็นผู้จัดการแบงก์คนแรกของลำปาง

หม่องยี บริบูรณ์ สมรสกับแม่เลี้ยงป้อม มีลูกสาวคือ แม่เลี้ยงเต่า (นามสกุลเดิมคือ บริบูรณ์) ที่ต่อมาได้แต่งงานกับหม่องตาอู (พนาสิทธิ์) จันทรวิโรจน์ ผู้เป็นบุตรชายของพ่อเลี้ยงหม่องจันโอง (ศรีจันทร์) จันทรวิโรจน์ กับแม่เลี้ยงมุก จันทรวิโรจน์ (ต้นตระกูลเจ้าของบ้านเสานัก) ทั้งสองมีบุตรได้แก่ 1.นายบุญรส จันทรวิโรจน์ 2.นายรัศมี จันทรวิโรจน์ 3.นายนิกร จันทรวิโรจน์

บ้านบริบูรณ์อยู่ในทำเลเชื่อมต่อระหว่างกาดกองต้า กับ ตลาดบริบูรณ์ ซึ่งเดิมเจ้าทิพย์วรรณ ณ เชียงตุงเป็นเจ้าของ นอกจากเป็นย่านการค้าที่คึกคักแต่เดิมแล้ว บริเวณนี้ยังเป็นย่านขนส่งสำคัญ สันนิษฐานว่าเป็นย่านที่มีการจอดเกวียน ในปัจจุบันเป็นคิวรถโดยสารประจำทาง (รถสี่ล้อ) ไปยังอำเภอเมืองปาน

อาคารหลังนี้ล่าสุด ถูกขายต่อให้กับคุณณรงค์ ปัทมะเสวี เจ้าของเดียวกับหอศิลป์ลำปาง เรือนไทยล้านนากาแล ถนนตลาดจีน กาดกองต้า และเป็นประธานมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี
มูลนิธิได้ทำอนุรักษ์และปรับปรุงเพื่อใช้เป็นหอศิลป์ลำปางแห่งที่ 2 เปิดในช่วงปี 2559

กิจกรรมที่น่าสนใจที่ผ่านมาอย่างยิ่งก็คือ นิทรรศการปวนและเสรี ที่ได้นำเสนอประวัติและผลงานของช่างศิลป์คนสำคัญของเมืองลำปางคือ ปวน สุวรรณสิงห์ หรือที่รู้จักกันในนาม ป.สุวรรณสิงห์ที่ฝากผลงานป้ายจำนวนมากไว้ตามร้านค้า ป้ายวัด รวมไปถึงงานจิตรกรรมฝาผนัง นอกจากนั้นยังมีงานชั้นลูกศิษย์อย่างลุงเสรี ได้จัดแสดงไว้ด้วย นิทรรศการจัดไปแล้วเมื่อวันที่ 4 มีนาคม- 26 เมษายน 60 ณ บ้านบริบูรณ์

Credit: https://www.facebook.com/History-of-Lampang

ข้อมูลเพิ่มเติมเชิงลึกสามารถอ่านได้จาก https://www.facebook.com/manaspee/media_set?set=a.1622918567729543.1073742270.100000342463156&type=3&__xts__[0]=68.ARB8BQvO1ppFzUGXtQbLm-VdWzdxrYuxH6ShuDsDxn7xHbXmWHpAH_pxf2T_e-VeJCIAVBSBfVWfZdpeDR11He5icMy7IkhiuIrE5zXkOGlqZc9KcYdiY1JgLYg2-_AdoMQeUk8AJuHb1dsa6AmpJqJYsBB0tP04oc351Hl3vu9w3N7h-wR3IAfnDavpeIA8OkVyLjtAQ8Y6IO_nWv_t1-HL6gQOzbtLoHzB6-jb39AVhMC6rtu1OfhET6EfxhuNLwwvsk0yd4hsXMsnViX6q9zUd8tWFB4W53qbbwOYclMRt9wRtibYb9iTx6SH9kwhWVlCwc1hLiEpCsAMKWbzNd9xQw&__tn__=-UK-R

Make a reservation