Louis T. Leonowens’ s House

บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเว่นส์

ย่านชุมชนเก่าท่ามะโอ ถนนป่าไม้ จังหวัดลำปาง

สะพานไม้ไผ่ที่ใช้การขัดแตะไม้มาทำเป็นสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่สัญจรหรือตั้งใจมาทำบุญ ณ วัดพระธาตุสันดอน โดยทั้งหมดสร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้านที่ได้ร่วมใจกันอนุญาตให้ทำสะพานผ่านที่นาของตัวเอง สถานที่นี้นับเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่ซึ่งบนสะพาน นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามไปมาและแวะถ่ายภาพบรรยากาศบนสะพานซึ่งมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบด้าน 360 องศาอันสวยงามที่มีแบ็คกราวนด์เป็นวิวภูเขาสดชื่นสบายตา สะพานนี้สร้างแบบเรียบง่ายตามวิถีชุมชนและสร้างด้วยวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น

ขัวแตะแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ บ้านวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีความยาว 360 เมตร พาดผ่านพื้นที่ทุ่งนาของชาวบ้าน รวมทั้งชาวบ้านนอกจากช่วยกันลงแรงสร้างแล้วยังได้บริจาคไม้ไผ่และวัสดุต่างๆเพื่อสร้างสะพานให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ตั้งใจจะเดินไปยังวัดพระธาตุสันดอนโดยเป็นเส้นทางลัด ไม่ต้องใช้เส้นทางปกติที่จะต้องอ้อมไปไกลกว่านี้มาก ปัจจุบัน เนื่องจากได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด ผู้ที่มาเที่ยวสามารถแวะชมบรรยากาศและพักผ่อนดื่มเครื่องดื่มเย็นๆได้โดยมีร้านค้าเปิดบริการอยู่หลายร้าน

ช่วงเวลาที่สวยงามเหมาะแก่การไปท่องเที่ยวและถ่ายภาพ จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวไปจนถึงต้นปีที่มีอากาศเย็นสบาย และถ้าโชคดี ในช่วงเช้าๆอาจจะมีหมอกลงได้บรรยากาศพิเศษยิ่งขึ้นไปอีก

Make a reservation